Bỏ để qua phần nội dung

Bạn có thắc mắc về TELEFUNKEN Elektroakustik à?

SỬA CHỮA MICROPHONE

Thông tin về sửa chữa micrô có thể được tìm thấy trên trang này.

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

Bạn muốn đăng ký sản phẩm mới mua của mình? Điền vào biểu mẫu trên Trang đăng ký bảo hành.

TRẢ LẠI WEBSTORE


Cần trả lại một mặt hàng đã mua trực tiếp từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi? Vui lòng tìm hướng dẫn ở đây.

SỬA CHỮA TRUYỀN THANH CỔ ĐIỂN

Bạn có một đài phát thanh TELEFUNKEN cổ điển cần sửa chữa hoặc bảo dưỡng? Bạn có thể liên hệ với những các chuyên gia ở đây.

 

GỬI THƯ ĐIỆN TỬ CHO CHÚNG TÔI

Nhấp hoặc kéo tệp vào khu vực này để tải lên.
=

Vị trí phòng thí nghiệm của TELEFUNKEN Elektroakustik

Tất cả các yêu cầu về điện tử tiêu dùng bao gồm Ti vi, Bộ đàm, Máy ảnh, Máy chiếu, Điện thoại di động, Bộ đàm hàng hảivà các sản phẩm không liên quan đến âm thanh nên được hướng đến TELEFUNKEN GmbH ở Frankfurt, Đức.

Bockenheimer Landstraße 101
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
ĐT: +49 - (0) 69 - 600 - 0
Số fax: +49 - (0) 69 - 600 - 1040
www.telefunken.de