Bỏ để qua phần nội dung

CHÍNH SÁCH RIÊNG

 

CẤP SỰ ĐỒNG Ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cho biết rằng bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật hiện hành của chúng tôi được đăng trên các trang web của chúng tôi cũng như các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này hoặc các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp bất kỳ thông tin Cá nhân nào cho chúng tôi.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

TELEFUNKEN Elektroakustik cam kết bảo vệ sự riêng tư của người tiêu dùng và thông báo rõ ràng cho người dùng về việc thu thập và sử dụng thông tin.

 

Chính sách này bao gồm thông tin được thu thập và sử dụng bởi các dịch vụ quảng cáo và dữ liệu của TELEFUNKEN Elektroakustik (“Dịch vụ”). Để biết thông tin được thu thập tại trang web TELEFUNKEN Elektroakustik, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của Trang web TELEFUNKEN Elektroakustik bên dưới. Khi chúng tôi sử dụng cụm từ “Thông tin Cá nhân”, chúng tôi muốn nói đến thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, email hoặc số điện thoại) và bất kỳ thông tin nào khác được sử dụng để nhận dạng cá nhân.

 

Khi chúng tôi sử dụng cụm từ “Thông tin phi cá nhân”, chúng tôi có nghĩa là thông tin không được sử dụng để nhận dạng cá nhân một cá nhân hoặc dữ liệu có thể được liên kết với một thiết bị cá nhân nhưng ở đó các biện pháp kỹ thuật, hợp đồng và pháp lý được áp dụng để ngăn chặn việc nhận dạng một cá nhân.

 

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang chấp nhận các chính sách và thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi được thông báo hoặc biết rằng Dịch vụ của chúng tôi đang được sử dụng trên một trang web hoặc ứng dụng hướng đến trẻ em, chúng tôi sẽ hạn chế việc sử dụng thông tin phân phát quảng cáo ở những mục đích được phép theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng năm 1998.

 

Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân khi bạn cố ý và tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn cung cấp phản hồi cho chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi. Bạn không phải cung cấp Thông tin cá nhân để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi không thu thập Thông tin cá nhân thông qua Dịch vụ của chúng tôi ngoại trừ được mô tả trong Chính sách bảo mật này. TELEFUNKEN Elektroakustik có thể nhận dạng thiết bị của bạn bằng cách sử dụng ID do hệ điều hành cung cấp, chẳng hạn như Mã nhận dạng quảng cáo của Apple, Mã nhận dạng quảng cáo của Google hoặc một số nhận dạng duy nhất được chỉ định ngẫu nhiên. Các quảng cáo do TELEFUNKEN Elektroakustik phân phối có thể bao gồm các biểu mẫu hoặc lời nhắc khác cho phép người dùng chọn tham gia chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, việc cung cấp dữ liệu đó hay không là do bạn lựa chọn.

 

Dữ liệu vị trí

Để làm cho thông điệp quảng cáo phù hợp nhất có thể, dữ liệu vị trí chính xác có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo và làm đầu vào cho các phân đoạn nhắm mục tiêu theo vị trí dựa trên đặc điểm của vị trí. Dữ liệu vị trí cũng được sử dụng để đếm số lần hiển thị, số lần nhấp và các số liệu khác để lập mô hình vị trí hộ gia đình nhằm mục đích thể hiện tác động tiếp thị của các chiến dịch của nhà quảng cáo. Dữ liệu vị trí mà bạn cung cấp cho ứng dụng hoặc trang web có thể được cung cấp cho TELEFUNKEN Elektroakustik cho mục đích phân phát quảng cáo hoặc báo cáo. Ngoài ra, thông tin bổ sung cũng có thể được sử dụng như tốc độ di chuyển và định vị của thiết bị, khoảng cách của các thiết bị lân cận hoặc thông tin tương tự có sẵn từ hệ điều hành. Bạn có thể chọn không sử dụng dữ liệu chính xác để theo dõi dựa trên vị trí bằng cách sử dụng các cài đặt có sẵn trên thiết bị di động của bạn. Quảng cáo sẽ tiếp tục được chọn cho bạn dựa trên thông tin chung hơn, chẳng hạn như vị trí có thể được suy ra từ địa chỉ Giao thức Internet (IP) hoặc dữ liệu khác.

 

Thông tin không cá nhân

Từ Dịch vụ sử dụng các trang web di động hoặc HTML: chúng tôi tự động thu thập thông tin khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua việc sử dụng các tệp nhật ký và số nhận dạng chữ-số được gọi là “cookie” thường được lưu trữ bằng trình duyệt web của thiết bị. Thông tin phi cá nhân này mà chúng tôi thu thập qua Dịch vụ bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, loại thiết bị và phiên bản, ngày và giờ bạn yêu cầu, lượng dữ liệu được truyền, nguồn yêu cầu của bạn (liên kết giới thiệu trang) và bản chất của nội dung được giao cho bạn. Chúng tôi thường sử dụng cookie để giúp theo dõi khách hàng. Cookie của chúng tôi không chứa Thông tin Cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên (hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt web của mình) và / hoặc cookie liên tục (ở trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng) để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân và tương tác hơn. Cookie liên tục có thể bị xóa hoặc bị chặn bằng cách làm theo hướng dẫn trong trình duyệt Internet của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng các tệp nhật ký và cookie để cải thiện chất lượng của Dịch vụ và các trang bạn đã truy cập. Các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp phân tích, có thể cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc cho Nhà xuất bản và nhà quảng cáo và họ cũng sẽ thu thập Thông tin phi cá nhân từ thiết bị của bạn. Từ Dịch vụ sử dụng ứng dụng di động: ngoài các mã nhận dạng quảng cáo được mô tả ở trên, TELEFUNKEN Elektroakustik sẽ thu thập thông tin về loại ứng dụng bạn đang sử dụng và các chi tiết như địa chỉ IP, loại thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ và hệ điều hành. TELEFUNKEN Elektroakustik sử dụng thông tin này để xác định duy nhất các thiết bị di động nhằm đưa ra các thông điệp tiếp thị được nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng việc trình bày các thông điệp tiếp thị có liên quan sẽ hỗ trợ việc cung cấp trải nghiệm web di động có ý nghĩa hơn. Ví dụ: công nghệ này cho phép TELEFUNKEN Elektroakustik giới hạn số lần một thông điệp cụ thể được hiển thị cho người tiêu dùng (giới hạn tần suất), để hỗ trợ tiếp thị ưu đãi danh mục sản phẩm và phân phối quảng cáo dựa trên vị trí của bạn.

 

Chúng tôi sử dụng cookie theo các cách sau:

 • để theo dõi cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi
 • để ghi lại xem bạn đã xem các thông báo cụ thể mà chúng tôi hiển thị trên trang web của chúng tôi hay chưa
 • để giữ cho bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi
 • để ghi lại mục nhập của bạn và giới thiệu của bạn trong các cuộc thi
 • để ghi lại câu trả lời của bạn cho các cuộc khảo sát và bảng câu hỏi trên trang web của chúng tôi trong khi bạn hoàn thành chúng
 • để ghi lại chuỗi trò chuyện trong khi trò chuyện trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi
 • để cho phép bạn thêm sản phẩm vào giỏ hàng và sau đó quay lại để hoàn tất giao dịch của mình

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất (do chúng tôi thiết lập) và cookie của bên thứ ba (do các tổ chức khác đặt), như được lưu ý bên dưới.

 

Cookies cần thiết

Các cookie này được sử dụng để hỗ trợ các chức năng cơ bản trên trang web, bao gồm duyệt nội dung, đăng nhập và bình luận.

 

Cookie hiệu suất

Những cookie này được sử dụng để hiểu cách bạn điều hướng trang web của chúng tôi, nội dung nào thú vị với bạn và để hiển thị quảng cáo và ưu đãi cho bạn. Các nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm:

Web Beacons

Chúng tôi có thể cho phép Nhà xuất bản và nhà quảng cáo sử dụng công nghệ phần mềm được gọi là pixel (hay còn gọi là đèn hiệu web), là đồ họa nhỏ với mã nhận dạng duy nhất, có chức năng tương tự như cookie, được sử dụng để báo cáo thông tin tổng hợp hoặc cá nhân phi cá nhân và giúp chúng tôi quản lý tốt hơn nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng pixel trong quảng cáo của mình để cho chúng tôi biết những quảng cáo nào đã được xem hoặc để giúp điều chỉnh quảng cáo.

 

Thông tin từ các bên thứ ba

Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin về thiết bị của bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi có thể thêm thông tin này vào thông tin mà chúng tôi có được từ việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

 

Dịch vụ Quảng cáo và Dữ liệu - Lựa chọn của Bạn

TELEFUNKEN Elektroakustik sử dụng Thông tin Phi Cá nhân như được mô tả ở trên để giúp điều chỉnh quảng cáo nào được hiển thị cho bạn khi bạn truy cập các trang web hoặc ứng dụng bằng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin mà TELEFUNKEN Elektroakustik thu thập khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng sẽ được sử dụng để tạo hồ sơ phân phát quảng cáo được sử dụng để xác định quảng cáo được hiển thị và báo cáo về hiệu quả của quảng cáo đó. Thông tin Cá nhân bạn cung cấp có thể được TELEFUNKEN Elektroakustik và các đối tác của chúng tôi chuyển đổi thành Thông tin Phi cá nhân để liên kết các dữ liệu có sẵn khác về bạn, bao gồm cả việc liên kết các thiết bị khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Để chọn không sử dụng thông tin này để điều chỉnh quảng cáo bạn được hiển thị, bạn có thể sử dụng cài đặt "Giới hạn theo dõi quảng cáo" trên thiết bị di động của mình. Bạn sẽ tiếp tục thấy quảng cáo, nhưng chúng sẽ không được chọn dựa trên hoạt động của bạn trên các trang web hoặc ứng dụng không liên quan. Mời các bạn xem http://www.allaboutdnt.org/ để có mô tả thêm về các tùy chọn của bạn.

 

Thông tin nhạy cảm

Khi chúng tôi tạo hồ sơ để phân phát quảng cáo dựa trên hoạt động của bạn trên các trang web hoặc ứng dụng khác nhau, chúng tôi hạn chế sử dụng các danh mục quảng cáo mà chúng tôi cho là nhạy cảm dựa trên luật địa phương, mã ngành hiện hành và các tiêu chuẩn nội bộ của riêng chúng tôi.

 

Retention

Chúng tôi giữ lại dữ liệu phân phát quảng cáo được liên kết với một người dùng cá nhân miễn là cần thiết để hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của chúng tôi về phân phối, báo cáo và kiểm tra quảng cáo, nhưng không quá hai năm, sau đó dữ liệu đó bị xóa hoặc giảm thiểu bằng cách số nhận dạng cấp người dùng đã bị xóa.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC CHÚNG TÔI XỬ LÝ TẠI QUỐC GIA NƠI ĐƯỢC THU THẬP CŨNG NHƯ CÁC QUỐC GIA KHÁC (BAO GỒM CÁC QUỐC GIA) TRONG ĐÓ PHÁP LUẬT VỀ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CÓ THỂ ÍT HƠN CÁC LUẬT Ở QUỐC GIA CỦA BẠN. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CUNG CẤP BẤT KỲ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO, BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ QUỐC GIA CỦA BẠN ĐẾN MỘT QUỐC GIA CÓ ÍT HƠN LUẬT DÂY CHUYỀN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN PHÙ HỢP VỚI CHÍNH SÁCH NÀY.

 

Các bên thứ ba

TELEFUNKEN Elektroakustik có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân nhất định:

 

 • Đối với các nhà thầu bên thứ ba, những người giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các bên này tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và theo hợp đồng yêu cầu các bên này chỉ sử dụng thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi;
 • Cho các bên thứ ba mà bạn yêu cầu hoặc những người mà bạn đã cho phép chúng tôi gửi Thông tin Cá nhân;
 • Nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để (a) giải quyết tranh chấp hoặc điều tra các vấn đề (b) tuân thủ các luật liên quan hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan công quyền khác; hoặc (c) bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc các quyền và tài sản của bạn hoặc các bên thứ ba; hoặc là
 • Liên quan đến hoặc trong khi đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, tài trợ, mua lại hoặc giải thể, giao dịch hoặc thủ tục liên quan đến bán, chuyển nhượng, thoái vốn hoặc tiết lộ tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Trong trường hợp mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc người nhận, Thông tin Cá nhân cũng có thể được chuyển giao như một tài sản kinh doanh. Nếu một công ty khác mua lại công ty, doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi, công ty đó sẽ sở hữu Thông tin Cá nhân do chúng tôi thu thập và sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.
 • TELEFUNKEN Elektroakustik có thể tiết lộ Thông tin Phi cá nhân cho các nhà cung cấp, chẳng hạn như các công ty phân tích và cho các nhà quảng cáo, mạng quảng cáo, các đối tác khác và bên thứ ba. Để chọn không tham gia chia sẻ bởi TELEFUNKEN Elektroakustik thông tin cấp độ cá nhân với các bên khác, bạn có thể sử dụng cài đặt "Giới hạn Theo dõi Quảng cáo" trên thiết bị di động của mình.

 

Bảo vệ

TELEFUNKEN Elektroakustik thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy, có tính đến các rủi ro liên quan đến quá trình xử lý và bản chất của dữ liệu cá nhân.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TRANG WEB TELEFUNKEN ElektroakustikY

 Phần sau chỉ mô tả các phương pháp thu thập thông tin tại trang web này. Để biết thông tin về các dịch vụ quảng cáo và dữ liệu của TELEFUNKEN Elektroakustik, vui lòng xem phần Chính sách Bảo mật của Dịch vụ Quảng cáo và Dữ liệu ở trên.

 

Thông tin cá nhân

TELEFUNKEN Elektroakustik không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn trừ khi được cung cấp trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân nhất định:

 • Đối với các nhà thầu bên thứ ba, những người giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các bên này tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và theo hợp đồng yêu cầu các bên này chỉ sử dụng thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi;
 • Cho các bên thứ ba mà bạn yêu cầu hoặc những người mà bạn đã cho phép chúng tôi gửi Thông tin Cá nhân;
 • Đối với bất kỳ tổ chức con nào, công ty liên doanh hoặc các tổ chức khác dưới sự kiểm soát của chúng tôi (gọi chung là “Chi nhánh”), trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các Chi nhánh của mình tôn trọng Chính sách quyền riêng tư này;
 • Nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để (a) giải quyết tranh chấp hoặc điều tra các vấn đề (b) tuân thủ các luật liên quan hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan công quyền khác; hoặc (c) bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc các quyền và tài sản của bạn hoặc các bên thứ ba; hoặc là
 • Liên quan đến hoặc trong khi đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, tài trợ, mua lại hoặc giải thể, giao dịch hoặc thủ tục liên quan đến bán, chuyển nhượng, thoái vốn hoặc tiết lộ tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Trong trường hợp mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc người nhận, Thông tin Cá nhân cũng có thể được chuyển giao như một tài sản kinh doanh. Nếu một công ty khác mua lại công ty, doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi, công ty đó sẽ sở hữu Thông tin Cá nhân do chúng tôi thu thập và sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Cách thông tin cá nhân được sử dụng

Thông tin thu thập tại trang web này được sử dụng để cung cấp thông tin và dịch vụ cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc các đối tác tiềm năng quan tâm đến việc sử dụng các dịch vụ quảng cáo hoặc dữ liệu của chúng tôi.

Cách thông tin cá nhân được kiểm soát hoặc sửa chữa

Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân, bạn có thể xem lại, sửa hoặc yêu cầu xóa Thông tin đó bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [email được bảo vệ].

 

Thông tin không cá nhân

Trang web này sử dụng cookie, pixel theo dõi và các số nhận dạng thiết bị khác để theo dõi việc sử dụng trang web này và giúp phân phối nội dung của trang web.

Bảo vệ

TELEFUNKEN Elektroakustik thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy, có tính đến các rủi ro liên quan đến quá trình xử lý và bản chất của dữ liệu cá nhân.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Để có được bản sao của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ [email được bảo vệ].

Xóa thông tin của bạn

Nếu bạn muốn chúng tôi xóa thông tin nhận dạng cá nhân khỏi trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email được bảo vệ]. Điều này có thể hạn chế dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.

Xác minh thông tin của bạn

Khi chúng tôi nhận được bất kỳ yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin nhận dạng cá nhân, trước tiên chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào. Điều này rất quan trọng để bảo vệ thông tin của bạn.

Làm thế nào bạn có thể phàn nàn

 • Nếu bạn không hài lòng với chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc có khiếu nại thì bạn nên cho chúng tôi biết qua email. Địa chỉ của chúng tôi là [email được bảo vệ]
 • Nếu một tranh chấp không được giải quyết thì chúng tôi hy vọng bạn sẽ đồng ý cố gắng giải quyết nó bằng cách tham gia vào đức tin tốt với chúng tôi trong một quá trình hòa giải hoặc trọng tài.
 • Nếu bạn không hài lòng về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào, bạn có quyền khiếu nại với Văn phòng Ủy viên Thông tin. Điều này có thể được thực hiện tại https://ico.org.uk/concerns/

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Trong trường hợp bạn muốn liên hệ với chúng tôi liên quan đến Chính sách Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

300 Đường Thung lũng dễ chịu, Suite C
Nam Windsor, CT 06074
Hoa Kỳ
(860) 882-5919
Đăng ký thông tin

 

Công cụ bảo mật

Để quản lý thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trên trang web này, hãy truy cập Công cụ bảo mật .

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 2018 năm XNUMX.