Hoppa till innehåll

POLICY

 

GIVANDE SAMTYCKE

Genom att använda vår webbplats anger du att du godkänner villkoren i vår nuvarande sekretesspolicy som publiceras på våra webbplatser samt villkoren i våra allmänna villkor. Om du inte håller med denna policy eller våra allmänna villkor, använd inte vår webbplats eller lämna någon personlig information till oss.

 

ADVARSLING OCH DATATJÄNSTER PRIVATPOLITIK

TELEFUNKEN Elektroakustik åtar sig att skydda konsumenternas integritet och att tydligt informera användare om insamling och användning av information.

 

Denna policy täcker information som samlas in och används av TELEFUNKEN Elektroakustiks reklam- och datatjänster (”Tjänster”). För information som samlas in på TELEFUNKEN Elektroakustiks webbplats, se TELEFUNKEN Elektroakustiks webbplats Sekretesspolicy nedan. När vi använder frasen ”Personlig information” menar vi kontaktinformation (t.ex. namn, adress, e-post eller telefonnummer) och all annan information som används för att personligen identifiera en person.

 

När vi använder frasen "Icke-personlig information" menar vi information som inte används för att personligen identifiera en individ eller data som kan länkas till en enskild enhet men där tekniska, avtalsenliga och juridiska åtgärder finns för att förhindra identifiering av en individ.

 

Genom att besöka eller använda våra tjänster accepterar du de policyer och metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi samlar inte medvetet personlig information från något barn under 13 år. Om vi ​​informeras eller blir medvetna om att våra tjänster används på en webbplats eller app som riktar sig till barn, kommer vi att begränsa användningen av information om annonsvisning till användning som är tillåten enligt Children's Online Privacy Protection Act från 1998.

 

Personlig information

Vi samlar in personlig information när du medvetet och frivilligt tillhandahåller den till oss, till exempel när du ger oss feedback eller begär information från oss. Du behöver inte tillhandahålla personlig information för att använda våra tjänster och vi samlar inte in personlig information via våra tjänster förutom som beskrivs i denna sekretesspolicy. TELEFUNKEN Elektroakustik kan identifiera din enhet med hjälp av ett operativsystem-levererat ID som Apples Advertising Identifier, Googles Advertising Identifier eller en slumpmässigt tilldelad unik identifierare. Annonserna som levereras av TELEFUNKEN Elektroakustik kan innehålla formulär eller andra uppmaningar som gör det möjligt för användare att välja att dela data. Det är dock ditt val om du ska tillhandahålla den informationen eller inte.

 

Platsdata

För att göra reklammeddelanden så relevanta som möjligt kan exakt platsinformation användas för inriktning av annonser och som inmatning i platsinriktningssegment baserat på egenskaperna hos platser. Platsdata används också för att räkna visningar, klick och andra mätvärden för att modellera hushållsplatser i syfte att visa marknadsföringseffekten av annonsörskampanjer. Platsinformation som du tillhandahåller till en app eller webbplats kan tillhandahållas TELEFUNKEN Elektroakustik för annonsvisning eller rapporteringsändamål. Dessutom kan kompletterande information också användas såsom en enhets rörelseshastighet och positionering, närhet till närliggande enheter eller liknande information tillgänglig från ett operativsystem. Du kan välja bort användning av exakta data för platsbaserad spårning med hjälp av de inställningar som är tillgängliga på din mobila enhet. Annonser kommer att fortsätta att väljas åt dig baserat på mer allmän information, till exempel plats som kan härledas från IP-adresser (Internet Protocol) eller annan data.

 

Icke-personlig information

Från tjänster som använder mobilwebbplatser eller HTML: vi samlar in information automatiskt när du använder våra tjänster genom användning av loggfiler och alfanumeriska identifierare som kallas "cookies" som vanligtvis lagras i enhetens webbläsare. Denna icke-personliga information som vi samlar in via tjänster inkluderar din IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, enhetstyp och version, datum och tid för din begäran, mängd data som överförts, källan till din begäran (sidreferens) och innehållet som levereras till dig. Vi använder i allmänhet cookies för att hjälpa till med kundspårning. Våra kakor innehåller inte personlig information. Vi kan använda både sessionscookies (som upphör att gälla när du stänger din webbläsare) och / eller ihållande cookies (som finns kvar på din enhet tills du tar bort dem) för att ge dig en mer personlig och interaktiv upplevelse. Ihållande cookies kan tas bort eller blockeras genom att följa anvisningarna i din webbläsare. Vi använder också loggfiler och cookies för att förbättra kvaliteten på tjänsterna och sidorna du har besökt. Tredjeparter, till exempel analysleverantörer, kan tillhandahålla tjänster till oss eller utgivare och annonsörer och de kommer också att samla in icke-personlig information från din enhet. Från tjänster som använder mobilapplikationer: förutom de reklamidentifierare som beskrivs ovan, kommer TELEFUNKEN Elektroakustik att samla in information om vilken typ av app du använder och detaljer som IP-adress, enhetstyp, operatör och operativsystem. TELEFUNKEN Elektroakustik använder denna information för att identifiera mobila enheter för att leverera riktade marknadsföringsmeddelanden till konsumenter. Vi tror att presentationen av relevanta marknadsföringsmeddelanden hjälper till att ge en mer meningsfull mobil webbupplevelse. Till exempel gör den här tekniken det möjligt för TELEFUNKEN Elektroakustik att begränsa antalet gånger ett visst meddelande presenteras för en konsument (frekvensbegränsning), för att stödja produktkategorins preferensmarknadsföring och för att leverera reklam baserat på din plats.

 

Vi använder cookies på följande sätt:

 • för att spåra hur du använder vår webbplats
 • för att registrera om du har sett specifika meddelanden som vi visar på vår webbplats
 • för att hålla dig inloggad på vår webbplats
 • för att spela in ditt bidrag och dina hänvisningar i tävlingar
 • för att spela in dina svar på enkäter och frågeformulär på vår webbplats medan du fyller i dem
 • för att spela in konversationstråden under en livechatt med vårt supportteam
 • så att du kan lägga till produkter i din kundvagn och sedan återvända senare för att slutföra din transaktion

Vår webbplats använder förstapartscookies (ställs in av oss) och tredjepartscookies (inställda av andra organisationer), som anges nedan.

 

Nödvändiga kakor

Dessa cookies används för att stödja grundläggande funktioner på webbplatsen, inklusive bläddra i innehåll, logga in och kommentera.

 

Prestandakakor

Dessa cookies används för att förstå hur du navigerar på vår webbplats, vilket innehåll som är intressant för dig och för att visa annonser och erbjudanden. Tredjepartsleverantörer inkluderar:

Webbeacons

Vi kan tillåta utgivare och annonsörer att använda en programvaruteknik som kallas pixlar (aka, webbfyrar), som är liten grafik med en unik identifierare, som liknar kakor, används för att rapportera icke-personlig individuell eller samlad information och hjälpa oss att bättre hantera innehåll på våra tjänster. Dessutom kan vi använda pixlar i våra annonser för att meddela oss vilka annonser som har visats eller för att skräddarsy reklam.

 

Information från tredje parter

Vi kan också få information om dina enheter från andra källor. Vi kan lägga till detta i information vi får från din användning av tjänsterna.

 

Reklam- och datatjänster - Dina val

TELEFUNKEN Elektroakustik använder icke-personlig information enligt ovan för att skräddarsy vilka annonser som visas för dig när du besöker webbplatser eller appar som använder våra tjänster. Information som TELEFUNKEN Elektroakustik samlar in när du besöker en webbplats eller app kommer att användas för att skapa en annonsvisningsprofil som används för att fastställa vilka annonser som visas och för att rapportera om effektiviteten av den annonseringen. Personlig information som du tillhandahåller kan konverteras till icke-personlig information av TELEFUNKEN Elektroakustik och av våra partners för att länka annan tillgänglig information om dig, inklusive länka de olika enheterna du kan använda. För att välja bort användningen av denna information för att skräddarsy annonserna som visas kan du använda inställningarna för "Begränsa annonsspårning" på din mobila enhet. Du kommer att fortsätta att se annonser, men de kommer inte att väljas utifrån din aktivitet på orelaterade webbplatser eller appar. Snälla se http://www.allaboutdnt.org/ för en ytterligare beskrivning av dina alternativ.

 

Känslig information

När vi skapar profiler för att visa annonser baserat på din aktivitet på olika webbplatser eller appar begränsar vi användningen av reklamkategorier som vi anser känsliga baserat på lokal lagstiftning, tillämpliga branschkoder och våra egna interna standarder.

 

Retentionstid

Vi behåller annonsvisningsdata som är länkade till en enskild användare så länge som behövs för att stödja våra affärsbehov för annonsvisning, rapportering och revision, men inte längre än två år, varefter sådan information raderas eller minimeras genom att ha unik användarnivåidentifierare har tagits bort.

DINA PERSONLIGA UPPGIFTER KAN BEHANDLAS AV OSS I LANDET DÄR DET SAMLADES SAMT ANDRA LÄNDER (INKLUSIVT FÖRENADE STATERNA) DÄR LAGAR OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER KAN VARA MINDRE STRÄNGANDE ÄN LAGARNA I DITT LAND. Genom att använda tjänsterna och tillhandahålla personlig information samtycker du till överföringen av data från ditt land till ett land som har mindre stränga lagar och bearbetning av din personliga information i överensstämmelse med denna politik.

 

Utomstående

TELEFUNKEN Elektroakustik kan avslöja viss personlig information:

 

 • Till tredjepartsentreprenörer som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna, i vilket fall vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa parter följer konfidentialitetsförpliktelser och enligt avtal kräver dessa parter endast informationen som behövs för att tillhandahålla tjänster till oss;
 • Till tredje part som du ber eller till vem du har bemyndigat oss att skicka personlig information;
 • Om vi ​​tror i god tro att sådan avslöjande är nödvändig för (a) att lösa tvister eller undersöka problem (b) följa relevant lagstiftning eller svara på lagliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga myndigheter; eller (c) skydda och försvara våra rättigheter eller egendom eller rättigheter och egendom för dig eller tredje part; eller
 • I samband med eller under förhandlingar om fusion, finansiering, förvärv eller upplösning, transaktion eller förfarande som innefattar försäljning, överföring, avyttring eller avslöjande av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar. I händelse av insolvens, konkurs eller mottagande kan personlig information också överföras som en affärstillgång. Om ett annat företag förvärvar vårt företag, vårt företag eller våra tillgångar, kommer det företaget att ha den personliga information som samlas in av oss och kommer att ta på sig de rättigheter och skyldigheter som gäller din personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy.
 • TELEFUNKEN Elektroakustik kan avslöja icke-personlig information till leverantörer, såsom analysföretag och till annonsörer, annonsnätverk, andra partners och tredje parter. För att välja bort delning av TELEFUNKEN Elektroakustik av individuell nivåinformation med ytterligare parter kan du använda inställningarna för "Begränsa annonsspårning" på din mobila enhet.

 

säkerhet

TELEFUNKEN Elektroakustik vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personlig information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse, med vederbörlig hänsyn till riskerna i behandlingen och personuppgifternas natur.

 

TELEFUNKEN Elektroakustik WEBBPLATSPOLITIKY

 I det följande beskrivs endast insamlingsmetoder på denna webbplats. För information om TELEFUNKEN Elektroakustiks reklam- och datatjänster, se avsnittet Sekretesspolicy för reklam och datatjänster ovan.

 

Personlig information

TELEFUNKEN Elektroakustik delar inte din personliga information förutom enligt vad som anges i denna sekretesspolicy. Vi kan avslöja viss personlig information:

 • Till tredjepartsentreprenörer som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna, i vilket fall vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa parter följer konfidentialitetsförpliktelser och enligt avtal kräver dessa parter endast informationen som behövs för att tillhandahålla tjänster till oss;
 • Till tredje part som du ber eller till vem du har bemyndigat oss att skicka personlig information;
 • Till alla dotterorganisationer, joint ventures eller andra organisationer under vår kontroll (gemensamt "dotterbolag"), i vilket fall vi kommer att kräva att våra dotterbolag respekterar denna integritetspolicy;
 • Om vi ​​tror i god tro att sådan avslöjande är nödvändig för (a) att lösa tvister eller undersöka problem (b) följa relevant lagstiftning eller svara på lagliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga myndigheter; eller (c) skydda och försvara våra rättigheter eller egendom eller rättigheter och egendom för dig eller tredje part; eller
 • I samband med eller under förhandlingar om fusion, finansiering, förvärv eller upplösning, transaktion eller förfarande som innefattar försäljning, överföring, avyttring eller avslöjande av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar. I händelse av insolvens, konkurs eller mottagande kan personlig information också överföras som en affärstillgång. Om ett annat företag förvärvar vårt företag, vårt företag eller våra tillgångar, kommer det företaget att ha den personliga information som samlas in av oss och kommer att ta på sig de rättigheter och skyldigheter som gäller din personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Hur personlig information används

Information som samlas in på denna webbplats används för att tillhandahålla information och tjänster för våra affärspartners eller potentiella partners som är intresserade av att använda våra reklam- eller datatjänster.

Hur personuppgifter kontrolleras eller korrigeras

Om du förser oss med personlig information kan du granska, korrigera eller begära att den raderas genom att mejla oss på: [e-postskyddad].

 

Icke-personlig information

Denna webbplats använder cookies, spårningspixlar och andra enhetsidentifierare för att spåra användningen av denna webbplats och för att hjälpa till att leverera webbplatsens innehåll.

säkerhet

TELEFUNKEN Elektroakustik vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personlig information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse, med vederbörlig hänsyn till riskerna i behandlingen och personuppgifternas natur.

Tillgång till din personliga information

För att få en kopia av all personlig information som vi har om dig kan du skicka en begäran till oss på [e-postskyddad].

Ta bort din information

Om du vill att vi ska ta bort personligt identifierbar information från vår webbplats kan du kontakta oss på [e-postskyddad]. Detta kan begränsa den tjänst vi kan ge dig.

Verifiering av din information

När vi får någon begäran om åtkomst, redigering eller radering av personligt identifierbar information ska vi först vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan du ger dig tillgång eller på annat sätt vidtar åtgärder. Detta är viktigt för att skydda din information.

Hur du kan klaga

 • Om du inte är nöjd med vår integritetspolicy eller har ett klagomål bör du berätta för oss via e-post. Vår adress är [e-postskyddad]
 • Om en tvist inte avvecklas hoppas vi att du kommer att gå med på att försöka lösa det genom att engagera dig i god tro med oss ​​i en process av medling eller skiljeförfarande.
 • Om du på något sätt är missnöjd med hur vi behandlar din personliga information har du rätt att lämna in ett klagomål till informationskommitténs kontor. Detta kan göras på https://ico.org.uk/concerns/

Hur kontaktar vi oss?

Om du vill kontakta oss i samband med denna integritetspolicy kan du kontakta oss på:

300 Pleasant Valley Road, svit C
South Windsor, CT 06074
usa
(860) 882-5919
Kontaktformulär

 

Sekretessverktyg

För att hantera din personliga information lagrad på denna webbplats, besök vår Sekretessverktyg sida.

Denna policy uppdaterades senast den 6 juni 2018.