Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

UDZIELANIE ZGODY

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na warunki naszej aktualnej Polityki Prywatności opublikowanej na naszych stronach, jak również na warunki naszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką lub naszymi Warunkami, nie korzystaj z naszej strony ani nie podawaj nam żadnych danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI REKLAM I USŁUG DANYCH

TELEFUNKEN Elektroakustik zobowiązuje się do ochrony prywatności konsumentów i jasnego informowania użytkowników o gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji.

 

Niniejsza polityka obejmuje informacje, które są gromadzone i wykorzystywane przez usługi reklamowe i usługi danych TELEFUNKEN Elektroakustik („Usługi”). Informacje zebrane na stronie internetowej TELEFUNKEN Elektroakustik można znaleźć w poniższej Polityce prywatności witryny internetowej TELEFUNKEN Elektroakustik. Kiedy używamy wyrażenia „Dane osobowe”, mamy na myśli dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, e-mail lub numer telefonu) oraz wszelkie inne informacje, które służą do osobistej identyfikacji osoby.

 

Kiedy używamy wyrażenia „Dane nieosobowe”, mamy na myśli informacje, które nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby lub dane, które można powiązać z indywidualnym urządzeniem, ale w których zastosowano środki techniczne, umowne i prawne, aby zapobiec identyfikacji indywidualne.

 

Odwiedzając lub korzystając z naszych Usług, akceptujesz zasady i praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Nie gromadzimy świadomie Danych osobowych od żadnego dziecka poniżej 13 roku życia. Jeśli zostaniemy poinformowani lub dowiemy się, że nasze Usługi są używane w witrynie lub aplikacji skierowanej do dzieci, ograniczymy wykorzystanie informacji dotyczących wyświetlania reklam do zastosowań dozwolonych na mocy Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 r.

 

Informacje osobiste

Gromadzimy Dane osobowe, gdy świadomie i dobrowolnie nam je przekazujesz, na przykład gdy przekazujesz nam opinię lub żądasz od nas informacji. Nie musisz podawać Danych osobowych, aby korzystać z naszych Usług i nie gromadzimy Danych osobowych za pośrednictwem naszych Usług, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. TELEFUNKEN Elektroakustik może zidentyfikować Twoje urządzenie za pomocą identyfikatora dostarczonego przez system operacyjny, takiego jak identyfikator reklamowy Apple, identyfikator reklamowy Google lub losowo przydzielony unikalny identyfikator. Reklamy dostarczane przez TELEFUNKEN Elektroakustik mogą zawierać formularze lub inne monity umożliwiające użytkownikom wyrażenie zgody na udostępnianie danych. Jednak to Ty decydujesz, czy chcesz podać te dane.

 

Dane lokalizacji

Aby komunikaty reklamowe były jak najbardziej trafne, dokładne dane o lokalizacji mogą być wykorzystywane do kierowania reklam oraz jako dane wejściowe do segmentów kierowania na lokalizację w oparciu o charakterystykę lokalizacji. Dane o lokalizacji są również używane do zliczania wyświetleń, kliknięć i innych danych do modelowania lokalizacji gospodarstw domowych w celu wykazania wpływu marketingowego kampanii reklamodawców. Dane o lokalizacji, które podajesz do aplikacji lub strony internetowej, mogą być przekazywane do TELEFUNKEN Elektroakustik w celu wyświetlania reklam lub raportowania. Ponadto mogą być również wykorzystywane informacje uzupełniające, takie jak prędkość poruszania się i pozycjonowania urządzenia, bliskość pobliskich urządzeń lub podobne informacje dostępne z systemu operacyjnego. Możesz zrezygnować z używania dokładnych danych do śledzenia opartego na lokalizacji, korzystając z ustawień dostępnych na urządzeniu mobilnym. Reklamy będą nadal wybierane na podstawie bardziej ogólnych informacji, takich jak lokalizacja, którą można wywnioskować z adresów protokołu internetowego (IP) lub innych danych.

 

Informacje nieosobowe

Z Usług wykorzystujących mobilne strony internetowe lub HTML: zbieramy informacje automatycznie, gdy korzystasz z naszych Usług, za pomocą plików dziennika i alfanumerycznych identyfikatorów znanych jako „pliki cookie”, które są zwykle przechowywane w przeglądarce internetowej urządzenia. Te dane nieosobowe, które zbieramy za pośrednictwem Usług, obejmują adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ i wersję urządzenia, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych, źródło żądania (strona odsyłająca) oraz charakter dostarczanych Ci treści. Zwykle używamy plików cookie, aby pomóc w śledzeniu klientów. Nasze pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Możemy używać zarówno sesyjnych plików cookie (które wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej), jak i trwałych plików cookie (które pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz), aby zapewnić Ci bardziej osobiste i interaktywne wrażenia. Trwałe pliki cookie można usunąć lub zablokować, postępując zgodnie ze wskazówkami w przeglądarce internetowej. Używamy również plików dziennika i plików cookie, aby poprawić jakość Usług i odwiedzanych przez Ciebie stron. Strony trzecie, takie jak dostawcy usług analitycznych, mogą świadczyć usługi nam lub Wydawcom i reklamodawcom, a także będą gromadzić dane nieosobowe z urządzenia użytkownika. Z usług korzystających z aplikacji mobilnych: oprócz opisanych powyżej identyfikatorów reklamowych, TELEFUNKEN Elektroakustik będzie zbierać informacje o rodzaju używanej aplikacji oraz szczegóły, takie jak adres IP, typ urządzenia, operator i system operacyjny. TELEFUNKEN Elektroakustik wykorzystuje te informacje do jednoznacznej identyfikacji urządzeń mobilnych w celu dostarczania ukierunkowanych komunikatów marketingowych do konsumentów. Wierzymy, że prezentacja odpowiednich komunikatów marketingowych pomaga w zapewnieniu bardziej znaczącego doświadczenia w sieci mobilnej. Na przykład, ta technologia umożliwia TELEFUNKEN Elektroakustik ograniczenie liczby prezentacji określonej wiadomości konsumentowi (ograniczenie częstotliwości), wspieranie marketingu preferencyjnego kategorii produktów oraz dostarczanie reklam w oparciu o Twoją lokalizację.

 

Używamy plików cookie w następujący sposób:

 • aby śledzić, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej
 • aby rejestrować, czy widziałeś konkretne wiadomości, które wyświetlamy na naszej stronie internetowej
 • abyś był zalogowany na naszej stronie
 • aby rejestrować Twoje zgłoszenie i poleconych w konkursach
 • do rejestrowania odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze na naszej stronie podczas ich wypełniania
 • aby nagrać wątek konwersacji podczas czatu na żywo z naszym zespołem wsparcia
 • aby umożliwić Ci dodanie produktów do koszyka, a następnie powrót później w celu sfinalizowania transakcji

Nasza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookie (ustawiane przez nas) i pliki cookie stron trzecich (ustawiane przez inne organizacje), jak wspomniano poniżej.

 

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie służą do obsługi podstawowych funkcji witryny, w tym przeglądania treści, logowania i komentowania.

 

Pliki cookie wydajności

Te pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób poruszasz się po naszej witrynie, jakie treści są dla Ciebie interesujące oraz do wyświetlania reklam i ofert. Dostawcy zewnętrzni obejmują:

Sygnały nawigacyjne w sieci Web

Możemy zezwolić Wydawcom i reklamodawcom na korzystanie z technologii oprogramowania zwanej pikselami (czyli sygnalizatorami sieciowymi), które są małymi grafikami z unikalnym identyfikatorem, podobnymi w funkcji do plików cookie, służącymi do zgłaszania nieosobowych informacji indywidualnych lub zbiorczych i pomagania nam lepiej zarządzać treści w naszych Usługach. Ponadto możemy używać pikseli w naszych reklamach, aby poinformować nas, które reklamy zostały wyświetlone, lub aby pomóc dostosować reklamy.

 

Informacje od stron trzecich

Możemy również uzyskać informacje o Twoich urządzeniach z innych źródeł. Możemy dodać to do informacji, które uzyskujemy podczas korzystania z Usług.

 

Usługi reklamowe i usługi danych — Twój wybór

TELEFUNKEN Elektroakustik wykorzystuje dane nieosobowe, jak opisano powyżej, aby dostosować reklamy wyświetlane użytkownikowi podczas odwiedzania witryn internetowych lub aplikacji korzystających z naszych Usług. Informacje gromadzone przez TELEFUNKEN Elektroakustik podczas odwiedzania witryny internetowej lub aplikacji będą wykorzystywane do tworzenia profilu wyświetlania reklam używanego do określania wyświetlanych reklam i raportowania o skuteczności tych reklam. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekształcone w dane nieosobowe przez TELEFUNKEN Elektroakustik i naszych partnerów w celu połączenia innych dostępnych danych o Tobie, w tym połączenia różnych urządzeń, z których możesz korzystać. Aby zrezygnować z wykorzystywania tych informacji w celu dostosowania wyświetlanych reklam, możesz skorzystać z ustawień „Ogranicz śledzenie reklam” na swoim urządzeniu mobilnym. Reklamy będą nadal wyświetlane, ale nie będą one wybierane na podstawie Twojej aktywności w niepowiązanych witrynach lub aplikacjach. Proszę zobaczyć http://www.allaboutdnt.org/ aby uzyskać dalszy opis opcji.

 

Wrażliwa informacja

Kiedy tworzymy profile do wyświetlania reklam na podstawie Twojej aktywności w różnych witrynach lub aplikacjach, ograniczamy korzystanie z kategorii reklam, które uważamy za wrażliwe, na podstawie lokalnego prawa, obowiązujących kodeksów branżowych i naszych własnych standardów wewnętrznych.

 

Retencja

Przechowujemy dane dotyczące wyświetlania reklam, które są powiązane z indywidualnym użytkownikiem, tak długo, jak jest to potrzebne do obsługi naszych potrzeb biznesowych w zakresie dostarczania reklam, raportowania i kontroli, ale nie dłużej niż przez dwa lata, po czym takie dane są usuwane lub minimalizowane poprzez posiadanie unikalnych usunięto identyfikatory na poziomie użytkownika.

TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ NAS W KRAJU, W KTÓRYM ZOSTAŁY ZBIERANE ORAZ W INNYCH KRAJACH (W TYM W STANACH ZJEDNOCZONYCH), W KTÓRYCH PRAWO DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ PRAWO W TWOIM KRAJU. KORZYSTAJĄC Z USŁUG I PODAJĄC JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESYŁANIE DANYCH Z KRAJU SWOJEGO DO KRAJU, W KTÓRYM MA MNIEJ Rygorystyczne PRAWO ORAZ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ.

 

Osoby trzecie

TELEFUNKEN Elektroakustik może ujawnić niektóre Dane osobowe:

 

 • Zewnętrznym wykonawcom, którzy pomagają nam świadczyć Usługi, w takim przypadku podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​strony te przestrzegają zobowiązań dotyczących poufności i zgodnie z umową wymagają, aby te strony wykorzystywały informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia nam usług;
 • Osobom trzecim, o które prosisz lub którym upoważniłeś nas do wysyłania danych osobowych;
 • Jeśli wierzymy w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest konieczne do (a) rozstrzygania sporów lub badania problemów (b) przestrzegania odpowiednich przepisów lub odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów ścigania lub innych organów publicznych; lub (c) chronić i bronić naszych praw lub własności lub praw i własności Państwa lub osób trzecich; lub
 • W związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, finansowania, przejęcia lub rozwiązania, transakcji lub postępowania obejmującego sprzedaż, przeniesienie, zbycie lub ujawnienie całości lub części naszej działalności lub aktywów. W przypadku niewypłacalności, bankructwa lub zarządu komisarycznego Dane osobowe mogą być również przekazywane jako aktywa biznesowe. Jeśli inna firma nabędzie naszą firmę, firmę lub aktywa, ta firma będzie posiadać zebrane przez nas Dane osobowe i przejmie prawa i obowiązki dotyczące Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • TELEFUNKEN Elektroakustik może ujawniać informacje nieosobowe dostawcom, takim jak firmy analityczne oraz reklamodawcom, sieciom reklamowym, innym partnerom i stronom trzecim. Aby zrezygnować z udostępniania przez TELEFUNKEN Elektroakustik informacji o indywidualnym poziomie dodatkowym stronom, możesz skorzystać z ustawień „Ogranicz śledzenie reklam” na swoim urządzeniu mobilnym.

 

Bezpieczeństwo

TELEFUNKEN Elektroakustik podejmuje uzasadnione i odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem i charakter danych osobowych.

 

TELEFUNKEN Elektroakustik POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJY

 Poniżej opisano praktyki gromadzenia informacji wyłącznie w tej witrynie internetowej. Więcej informacji na temat usług reklamowych i usług danych firmy TELEFUNKEN Elektroakustik można znaleźć w powyższych sekcjach Polityka prywatności dotycząca reklam i usług danych.

 

Informacje osobiste

TELEFUNKEN Elektroakustik nie udostępnia Twoich Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy ujawnić niektóre Dane osobowe:

 • Zewnętrznym wykonawcom, którzy pomagają nam świadczyć Usługi, w takim przypadku podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​strony te przestrzegają zobowiązań dotyczących poufności i zgodnie z umową wymagają, aby te strony wykorzystywały informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia nam usług;
 • Osobom trzecim, o które prosisz lub którym upoważniłeś nas do wysyłania danych osobowych;
 • Wszelkim organizacjom zależnym, spółkom joint venture lub innym organizacjom znajdującym się pod naszą kontrolą (łącznie „Podmioty stowarzyszone”), w którym to przypadku będziemy wymagać od naszych Podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności;
 • Jeśli wierzymy w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest konieczne do (a) rozstrzygania sporów lub badania problemów (b) przestrzegania odpowiednich przepisów lub odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów ścigania lub innych organów publicznych; lub (c) chronić i bronić naszych praw lub własności lub praw i własności Państwa lub osób trzecich; lub
 • W związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, finansowania, przejęcia lub rozwiązania, transakcji lub postępowania obejmującego sprzedaż, przeniesienie, zbycie lub ujawnienie całości lub części naszej działalności lub aktywów. W przypadku niewypłacalności, bankructwa lub zarządu komisarycznego Dane osobowe mogą być również przekazywane jako aktywa biznesowe. Jeśli inna firma nabędzie naszą firmę, firmę lub aktywa, ta firma będzie posiadać zebrane przez nas Dane osobowe i przejmie prawa i obowiązki dotyczące Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jak wykorzystywane są dane osobowe

Informacje zebrane w tej witrynie służą do dostarczania informacji i usług naszym partnerom biznesowym lub potencjalnym partnerom zainteresowanym korzystaniem z naszych usług reklamowych lub danych.

W jaki sposób dane osobowe są kontrolowane lub poprawiane

W przypadku, gdy podasz nam Dane osobowe, możesz je przejrzeć, poprawić lub zażądać ich usunięcia, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: [email chroniony].

 

Informacje nieosobowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, piksele śledzące i inne identyfikatory urządzeń, aby śledzić korzystanie z tej witryny i pomagać w dostarczaniu zawartości witryny.

Bezpieczeństwo

TELEFUNKEN Elektroakustik podejmuje uzasadnione i odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem i charakter danych osobowych.

Dostęp do Twoich danych osobowych

Aby uzyskać kopię wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie, możesz wysłać do nas prośbę na [email chroniony].

Usunięcie twoich informacji

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli dane osobowe z naszej strony internetowej, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email chroniony]. Może to ograniczyć usługę, którą możemy Ci zapewnić.

Weryfikacja twoich informacji

Po otrzymaniu jakiegokolwiek żądania dostępu, edycji lub usunięcia danych osobowych musimy najpierw podjąć uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika przed udzieleniem dostępu lub podjęcia innych działań. Jest to ważne, aby zabezpieczyć twoje informacje.

Jak możesz narzekać

 • Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej polityki prywatności lub masz skargę, powinieneś poinformować nas o tym e-mailem. Nasz adres to [email chroniony]
 • Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty, mamy nadzieję, że zgodzisz się go rozwiązać, angażując się w dobrej wierze w proces mediacji lub arbitrażu.
 • Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji. Można to zrobić w https://ico.org.uk/concerns/

Jak się z nami skontaktować

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w związku z niniejszą Polityką prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

300 Pleasant Valley Road, apartament C
Południowy Windsor, CT 06074
Stany Zjednoczone Ameryki
(860) 882-5919
Formularz kontaktowy

 

Narzędzia ochrony prywatności

Aby zarządzać swoimi danymi osobowymi przechowywanymi na tej stronie, odwiedź naszą Narzędzia ochrony prywatności strona.

Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana 6 czerwca 2018 r.