Meteen naar de inhoud

PRIVACYBELEID

 

TOESTEMMING VERLENEN

Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van ons huidige privacybeleid zoals gepost op onze sites, evenals met de voorwaarden van onze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met dit beleid of onze algemene voorwaarden, gebruik dan onze site niet en geef ons geen persoonlijke informatie.

 

ADVERTEREN EN DATA DIENSTEN PRIVACYBELEID

TELEFUNKEN Elektroakustik zet zich in om de privacy van de consument te beschermen en gebruikers duidelijk te informeren over het verzamelen en gebruiken van informatie.

 

Dit beleid heeft betrekking op informatie die wordt verzameld en gebruikt door de advertentie- en gegevensdiensten van TELEFUNKEN Elektroakustik (“Diensten”). Voor informatie die op de TELEFUNKEN Elektroakustik-website wordt verzameld, raadpleegt u het onderstaande privacybeleid voor de TELEFUNKEN Elektroakustik-website. Wanneer we de uitdrukking "Persoonlijke informatie" gebruiken, bedoelen we contactgegevens (bijv. naam, adres, e-mail of telefoonnummer) en alle andere informatie die wordt gebruikt om een ​​persoon persoonlijk te identificeren.

 

Wanneer we de uitdrukking "Niet-persoonlijke informatie" gebruiken, bedoelen we informatie die niet wordt gebruikt om een ​​persoon persoonlijk te identificeren of gegevens die aan een individueel apparaat kunnen worden gekoppeld, maar waar technische, contractuele en juridische maatregelen zijn getroffen om de identificatie van Een individu.

 

Door onze Services te bezoeken of te gebruiken, accepteert u het beleid en de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we worden geïnformeerd of ons ervan bewust worden dat onze Services worden gebruikt op een site of app die op kinderen is gericht, zullen we het gebruik van advertentieweergave-informatie beperken tot gebruik dat is toegestaan ​​onder de Children's Online Privacy Protection Act van 1998.

 

Persoonlijke informatie

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer u deze bewust en vrijwillig aan ons verstrekt, zoals wanneer u ons feedback geeft of informatie bij ons opvraagt. U hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken om onze services te gebruiken en we verzamelen geen persoonlijke informatie via onze services, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. TELEFUNKEN Elektroakustik kan uw apparaat identificeren met behulp van een door het besturingssysteem geleverde ID, zoals de advertentie-ID van Apple, de advertentie-ID van Google of een willekeurig toegewezen unieke identificatie. De advertenties geleverd door TELEFUNKEN Elektroakustik kunnen formulieren of andere prompts bevatten waarmee gebruikers zich kunnen aanmelden om gegevens te delen. Het is echter uw keuze om die gegevens al dan niet te verstrekken.

 

Locatie gegevens

Om reclameboodschappen zo relevant mogelijk te maken, kunnen nauwkeurige locatiegegevens worden gebruikt voor het targeten van advertenties en als invoer in segmenten voor locatietargeting op basis van de kenmerken van locaties. Locatiegegevens worden ook gebruikt om vertoningen, klikken en andere statistieken te tellen om locaties van huishoudens te modelleren om de marketingimpact van campagnes van adverteerders aan te tonen. Locatiegegevens die u aan een app of website verstrekt, kunnen aan TELEFUNKEN Elektroakustik worden verstrekt voor advertentieweergave of rapportagedoeleinden. Daarnaast kan aanvullende informatie worden gebruikt, zoals de bewegings- en positioneringssnelheid van een apparaat, de nabijheid van apparaten in de buurt of soortgelijke informatie die beschikbaar is via een besturingssysteem. U kunt zich afmelden voor het gebruik van nauwkeurige gegevens voor locatiegebaseerde tracking door de instellingen op uw mobiele apparaat te gebruiken. Advertenties blijven voor u geselecteerd op basis van meer algemene informatie, zoals de locatie die kan worden afgeleid uit IP-adressen (Internet Protocol) of andere gegevens.

 

Niet-persoonlijke informatie

Van Diensten die gebruik maken van mobiele websites of HTML: we verzamelen automatisch informatie wanneer u onze Diensten gebruikt door het gebruik van logbestanden en alfanumerieke identificatiemiddelen die bekend staan ​​als "cookies" die gewoonlijk worden opgeslagen met de webbrowser van het apparaat. Deze niet-persoonlijke informatie die we via Services verzamelen, omvat uw IP-adres, browsertype, browsertaal, apparaattype en -versie, de datum en tijd van uw verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de bron van uw verzoek (paginaverwijzer) en de aard van de aan u geleverde inhoud. Over het algemeen gebruiken we cookies om te helpen bij het volgen van klanten. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. We kunnen zowel sessiecookies (die verlopen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw apparaat blijven totdat u ze verwijdert) gebruiken om u een persoonlijkere en interactievere ervaring te bieden. Permanente cookies kunnen worden verwijderd of geblokkeerd door de aanwijzingen in uw internetbrowser te volgen. We gebruiken ook logbestanden en cookies om de kwaliteit van de Diensten en pagina's die u hebt bezocht te verbeteren. Derden, zoals leveranciers van analyses, kunnen diensten aan ons of aan uitgevers en adverteerders leveren en zij zullen ook niet-persoonlijke informatie van uw apparaat verzamelen. Van Diensten die gebruik maken van mobiele applicaties: naast de hierboven beschreven advertentie-ID's verzamelt TELEFUNKEN Elektroakustik informatie over het type app dat u gebruikt en details zoals IP-adres, apparaattype, provider en besturingssysteem. TELEFUNKEN Elektroakustik gebruikt deze informatie om mobiele apparaten op unieke wijze te identificeren om gerichte marketingberichten aan consumenten te leveren. Wij zijn van mening dat de presentatie van relevante marketingberichten helpt bij het bieden van een meer betekenisvolle mobiele webervaring. Deze technologie stelt TELEFUNKEN Elektroakustik bijvoorbeeld in staat om het aantal keren dat een specifiek bericht aan een consument wordt gepresenteerd te beperken (frequency capping), om preferentiële marketing van productcategorieën te ondersteunen en om advertenties te leveren op basis van uw locatie.

 

We gebruiken cookies op de volgende manieren:

 • om bij te houden hoe u onze website gebruikt
 • om vast te leggen of je bepaalde berichten hebt gezien die we op onze website weergeven
 • om u aangemeld te houden op onze site
 • om uw inzending en uw verwijzingen in wedstrijden vast te leggen
 • om uw antwoorden op enquêtes en vragenlijsten op onze site vast te leggen terwijl u ze invult
 • om de gespreksreeks op te nemen tijdens een livechat met ons ondersteuningsteam
 • zodat u producten aan uw winkelwagen kunt toevoegen en later kunt terugkeren om uw transactie te voltooien

Onze website maakt gebruik van first-party cookies (door ons ingesteld) en cookies van derden (ingesteld door andere organisaties), zoals hieronder vermeld.

 

Noodzakelijke cookies

Deze cookies worden gebruikt om basisfuncties op de site te ondersteunen, waaronder browsen, inloggen en reageren.

 

Prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe u door onze site navigeert, welke inhoud voor u interessant is en om u advertenties en aanbiedingen te tonen. Externe providers zijn onder meer:

Webbakens

We kunnen uitgevers en adverteerders toestaan ​​om een ​​softwaretechnologie genaamd pixels (ook bekend als webbakens) te gebruiken, dit zijn kleine afbeeldingen met een unieke identifier, vergelijkbaar met cookies, die worden gebruikt om niet-persoonlijke individuele of geaggregeerde informatie te rapporteren en ons te helpen beter te beheren inhoud op onze Diensten. Daarnaast kunnen we pixels in onze advertenties gebruiken om ons te laten weten welke advertenties zijn bekeken of om advertenties op maat te maken.

 

Informatie van derden

We kunnen ook informatie over uw apparaten krijgen van andere bronnen. We kunnen dit toevoegen aan informatie die we verkrijgen via uw gebruik van Services.

 

Advertentie- en gegevensservices — uw keuzes

TELEFUNKEN Elektroakustik gebruikt niet-persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven om u te helpen afstemmen welke advertenties aan u worden weergegeven wanneer u websites of apps bezoekt die onze Services gebruiken. Informatie die TELEFUNKEN Elektroakustik verzamelt wanneer u een website of app bezoekt, wordt gebruikt om een ​​advertentieweergaveprofiel te maken dat wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties worden weergegeven en om te rapporteren over de effectiviteit van die advertenties. Persoonlijke informatie die u verstrekt, kan door TELEFUNKEN Elektroakustik en door onze partners worden omgezet in niet-persoonlijke informatie om andere beschikbare gegevens over u te koppelen, inclusief het koppelen van de verschillende apparaten die u mogelijk gebruikt. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van deze informatie om de advertenties die u te zien krijgt aan te passen, kunt u de instellingen voor 'Beperk advertentietracking' op uw mobiele apparaat gebruiken. U blijft advertenties zien, maar deze worden niet geselecteerd op basis van uw activiteit op niet-gerelateerde websites of apps. Alsjeblieft zie http://www.allaboutdnt.org/ voor een verdere beschrijving van uw opties.

 

Gevoelige informatie

Wanneer we profielen maken om advertenties weer te geven op basis van uw activiteit op verschillende websites of apps, beperken we het gebruik van advertentiecategorieën die we gevoelig achten op basis van lokale wetgeving, toepasselijke branchecodes en onze eigen interne normen.

 

Retentie

We bewaren advertentieweergavegegevens die zijn gekoppeld aan een individuele gebruiker zo lang als nodig is om onze zakelijke behoeften voor advertentieweergave, rapportage en controle te ondersteunen, maar niet langer dan twee jaar, waarna dergelijke gegevens worden verwijderd of geminimaliseerd door unieke gebruikersniveau-ID's verwijderd.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN DOOR ONS WORDEN VERWERKT IN HET LAND WAAR DEZE WERD VERZAMELD EVENALS IN ANDERE LANDEN (INCLUSIEF DE VERENIGDE STATEN) WAAR WETTEN BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE MINDER STRENG KUNNEN ZIJN DAN DE WET IN UW LAND. DOOR DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERSTREKKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD MET DE OVERDRACHT VAN GEGEVENS VAN UW LAND NAAR EEN LAND DAT MINDER STRENGERE WETTEN HEEFT, EN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IN OVEREENSTEMMING MET DIT BELEID.

 

Derden

TELEFUNKEN Elektroakustik kan bepaalde persoonlijke informatie vrijgeven:

 

 • Aan externe contractanten die ons helpen de Services te leveren, in welk geval we redelijke stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze partijen vertrouwelijkheidsverplichtingen naleven en contractueel vereisen dat deze partijen de informatie alleen gebruiken als dat nodig is om services aan ons te verlenen;
 • Aan derden die u hebt gevraagd of aan wie u ons hebt gemachtigd om persoonlijke informatie te verzenden;
 • Als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om (a) geschillen op te lossen of problemen te onderzoeken (b) te voldoen aan relevante wetten of om te reageren op wettige verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties; of (c) om onze rechten of eigendommen of de rechten en eigendommen van u of derden te beschermen en verdedigen; of
 • In verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, financiering, overname of ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van alle of een deel van ons bedrijf of onze activa. In het geval van insolventie, faillissement of curatele kunnen Persoonsgegevens ook worden overgedragen als bedrijfsmiddel. Als een ander bedrijf ons bedrijf, bedrijf of activa overneemt, zal dat bedrijf de door ons verzamelde persoonlijke informatie bezitten en de rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke informatie op zich nemen zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • TELEFUNKEN Elektroakustik kan niet-persoonlijke informatie bekendmaken aan leveranciers, zoals analysebedrijven en aan adverteerders, advertentienetwerken, andere partners en derden. Als u zich wilt afmelden voor het delen door TELEFUNKEN Elektroakustik van informatie op individueel niveau met andere partijen, kunt u de instellingen voor 'Beperk advertentietracking' op uw mobiele apparaat gebruiken.

 

Beveiliging

TELEFUNKEN Elektroakustik neemt redelijke en passende maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die verbonden zijn aan de verwerking en de aard van de persoonlijke gegevens.

 

TELEFUNKEN Elektroakustik WEBSITE PRIVACYBELEIDY

 Het volgende beschrijft alleen de praktijken voor het verzamelen van informatie op deze website. Voor informatie over de advertentie- en gegevensdiensten van TELEFUNKEN Elektroakustik, zie de bovenstaande secties over het privacybeleid voor advertenties en gegevensdiensten.

 

Persoonlijke informatie

TELEFUNKEN Elektroakustik deelt uw persoonlijke informatie niet, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid. We kunnen bepaalde persoonlijke informatie vrijgeven:

 • Aan externe contractanten die ons helpen de Services te leveren, in welk geval we redelijke stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze partijen vertrouwelijkheidsverplichtingen naleven en contractueel vereisen dat deze partijen de informatie alleen gebruiken als dat nodig is om services aan ons te verlenen;
 • Aan derden die u hebt gevraagd of aan wie u ons hebt gemachtigd om persoonlijke informatie te verzenden;
 • Aan alle dochterondernemingen, joint ventures of andere organisaties onder onze controle (gezamenlijk "Gelieerde ondernemingen"), in welk geval we van onze Gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid naleven;
 • Als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om (a) geschillen op te lossen of problemen te onderzoeken (b) te voldoen aan relevante wetten of om te reageren op wettige verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties; of (c) om onze rechten of eigendommen of de rechten en eigendommen van u of derden te beschermen en verdedigen; of
 • In verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, financiering, overname of ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van alle of een deel van ons bedrijf of onze activa. In het geval van insolventie, faillissement of curatele kunnen Persoonsgegevens ook worden overgedragen als bedrijfsmiddel. Als een ander bedrijf ons bedrijf, bedrijf of activa overneemt, zal dat bedrijf de door ons verzamelde persoonlijke informatie bezitten en de rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke informatie op zich nemen zoals beschreven in dit privacybeleid.

Hoe persoonlijke informatie wordt gebruikt

De informatie die op deze site wordt verzameld, wordt gebruikt om informatie en diensten te verstrekken aan onze zakenpartners of potentiële partners die geïnteresseerd zijn in het gebruik van onze reclame- of gegevensdiensten.

Hoe persoonlijke informatie wordt beheerd of gecorrigeerd

In het geval dat u ons persoonlijke informatie verstrekt, kunt u deze bekijken, corrigeren of verwijderen door ons een e-mail te sturen op: [e-mail beveiligd].

 

Niet-persoonlijke informatie

Deze site maakt gebruik van cookies, trackingpixels en andere apparaat-ID's om het gebruik van deze site bij te houden en om de inhoud van de site te helpen leveren.

Beveiliging

TELEFUNKEN Elektroakustik neemt redelijke en passende maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die verbonden zijn aan de verwerking en de aard van de persoonlijke gegevens.

Toegang tot uw persoonlijke informatie

Om een ​​kopie te krijgen van alle persoonlijke informatie die we over u hebben, kunt u ons een verzoek sturen op: [e-mail beveiligd].

Verwijdering van uw informatie

Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via: [e-mail beveiligd]. Dit kan de service beperken die we u kunnen bieden.

Verificatie van uw informatie

Wanneer we een verzoek ontvangen om persoonlijke identificeerbare informatie te openen, te bewerken of te verwijderen, zullen we eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt of anderszins actie onderneemt. Dit is belangrijk om uw informatie te beschermen.

Hoe kun je klagen?

 • Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of een klacht heeft, moet u ons dit per e-mail laten weten. Ons adres is [e-mail beveiligd]
 • Als een geschil niet is opgelost, hopen we dat u een poging doet om dit op te lossen door te goeder trouw met ons te bemiddelen in een proces van bemiddeling of arbitrage.
 • Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office. Dit kan bij https://ico.org.uk/concerns/

Hoe contact met ons op

Als u contact met ons wilt opnemen in verband met dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Pleasant Valley Road 300, Suite C
Zuid-Windsor, CT 06074
de Verenigde Staten van Amerika
(860) 882-5919
Contactformulier

 

Privacyhulpmiddelen

Om uw persoonlijke informatie die op deze website is opgeslagen te beheren, gaat u naar onze Privacyhulpmiddelen pagina.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 juni 2018.