Bỏ để qua phần nội dung

Ống chân không

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy lựa chọn các ống thay thế micrô TELEFUNKEN, cũng như các ống chân không Black Diamond Series của chúng tôi được thiết kế cho các ứng dụng thiết bị và bộ khuếch đại hi-fi.