Bỏ để qua phần nội dung

Ống Mic Cáp

Cáp thay thế cho micrô ống TELEFUNKEN Elektroakustik. Một số kiểu máy tương thích với một số micrô cổ điển nhất định.