Bỏ để qua phần nội dung

Giá đỡ sốc

Thay thế và nâng cấp giá đỡ sốc cho micrô TELEFUNKEN Elektroakustik, có nhiều kiểu dáng. Một số kiểu máy tương thích với một số micrô cổ điển nhất định.

Hiển thị cả 16 kết quả