Bỏ để qua phần nội dung

Viên nang

Viên nang thay thế và nâng cấp cho micrô TELEFUNKEN Elektroakustik. Tất cả các viên nang đều được kiểm tra tại cơ sở Hoa Kỳ của chúng tôi trước khi bán.