Bỏ để qua phần nội dung

Microphone

Micrô của chúng tôi tự hào được lắp ráp và thử nghiệm bằng tay tại South Windsor, CT, Hoa Kỳ. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các mẫu và bộ micrô tiêu chuẩn, cũng như các phiên bản giới hạn đặc biệt từ Cửa hàng tùy chỉnh của chúng tôi.