Bỏ để qua phần nội dung

Dòng Studio

Các loại cáp phòng thu TELEFUNKEN STMC XLR và TRS do Mỹ sản xuất có bốn dây dẫn đồng số lượng sợi cao được bọc kín trong lớp cách điện polyethylene cấp độ audiophile, tổn thất thấp và một lá chắn bằng đồng bện.