Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Hộp đựng máy bay hệ thống micrô kép ZC62 (Bộ âm thanh nổi M60)

$69.00

Vỏ hệ thống âm thanh nổi M60 FET dành cho micrô M60, M61 & M60 FET

Hộp đựng máy bay hệ thống micrô kép ZC62 (Bộ âm thanh nổi M60)

$69.00

Vỏ hệ thống âm thanh nổi M60 FET dành cho micrô M60, M61 & M60 FET

Mô tả

Hộp có dây kéo cho micrô tụ màng nhỏ. Bao gồm ngăn cho hai micrô, hai dây cáp, hai giá treo mic đàn hồi và hộp đựng 6 viên nang.

Micrô trong ảnh không được bao gồm.