Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Hộp đựng máy bay hệ thống micrô ZC61 (M60)

$49.00

Vỏ hệ thống M60 FET cho micrô M60, M61 & M60 FET.

Hộp đựng máy bay hệ thống micrô ZC61 (M60)

$49.00

Vỏ hệ thống M60 FET cho micrô M60, M61 & M60 FET.

Mô tả

Hộp có dây kéo cho micrô tụ màng nhỏ. Bao gồm ngăn cho một micrô, một dây cáp, một giá treo mic đàn hồi và 3 hộp đựng viên nang.

Micrô trong ảnh không được bao gồm.