Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Túi dây kéo micrô ZB82 (M82 & M60)

$9.00

Túi có dây kéo micrô cho micrô M82 hoặc M60

Hết hàng

Túi dây kéo micrô ZB82 (M82 & M60)

$9.00

Túi có dây kéo micrô cho micrô M82 hoặc M60

Hết hàng

Mô tả

Bao da có dây kéo dành cho micro M82 hoặc M60.

Micrô trong ảnh không được bao gồm.