Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Hộp gỗ đựng micrô WB60 (ELA M 260, M60)

$33.00

Hộp gỗ đựng micrô có biểu tượng kim cương cho ELA M 260, C60, C61, KM84 hoặc các micrô có màng ngăn nhỏ khác

Hết hàng

Mã hàng: ĐT0336 DANH MỤC: , , Nhãn:

Hộp gỗ đựng micrô WB60 (ELA M 260, M60)

$33.00

Hộp gỗ đựng micrô có biểu tượng kim cương cho ELA M 260, C60, C61, KM84 hoặc các micrô có màng ngăn nhỏ khác

Hết hàng

Mã hàng: ĐT0336 DANH MỤC: , , Nhãn:
Mô tả

Hộp gỗ đựng micrô có biểu tượng kim cương cho ELA M 260, C60, C61, KM84 hoặc các micrô có màng ngăn nhỏ khác