Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Hộp gỗ đựng micrô WB50 (ELA M 251E)

$399.00

Hộp đựng micrô bằng gỗ sồi có biểu tượng kim cương cho ELA M 250/251 hoặc ELA M 250E / 251E

Hết hàng

Hộp gỗ đựng micrô WB50 (ELA M 251E)

$399.00

Hộp đựng micrô bằng gỗ sồi có biểu tượng kim cương cho ELA M 250/251 hoặc ELA M 250E / 251E

Hết hàng

Mô tả

Hộp đựng micrô bằng gỗ sồi có biểu tượng kim cương cho ELA M 250/251 hoặc ELA M 250E / 251E