Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Hộp gỗ đựng micrô WB00 (Đầu đồng CU29)

$59.00

Hộp gỗ micrô có biểu tượng kim cương cho micrô ống đầu đồng CU29

10 trong kho

Mã hàng: ĐT0336-1 DANH MỤC: , , Nhãn:

Hộp gỗ đựng micrô WB00 (Đầu đồng CU29)

$59.00

Hộp gỗ micrô có biểu tượng kim cương cho micrô ống đầu đồng CU29

10 trong kho

Mã hàng: ĐT0336-1 DANH MỤC: , , Nhãn:
Mô tả

Hộp gỗ micrô có biểu tượng kim cương cho micrô ống đầu đồng CU29