Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Kính chắn gió bọt nhỏ 20mm (ELA M 260, M60)

$3.00

Màng chắn gió bọt cho M60, ELA M 260 hoặc các micrô khác có thân micrô đường kính 20mm.

Kính chắn gió bọt nhỏ 20mm (ELA M 260, M60)

$3.00

Màng chắn gió bọt cho M60, ELA M 260 hoặc các micrô khác có thân micrô đường kính 20mm.

Mô tả

Màng chắn gió bọt cho M60, ELA M 260 hoặc các micrô khác có thân micrô đường kính 20mm.