Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Dấu hiệu kim loại - Radio TV

$20.00

Dấu hiệu kim loại phong cách cổ điển - Đài phát thanh TELEFUNKEN TV

Kích thước 11 ¾ ”x 7 13/16”.

Tấm thép phẳng có lỗ ở mỗi góc để lắp vít.

Hết hàng

Thể loại:

Dấu hiệu kim loại - Radio TV

$20.00

Dấu hiệu kim loại phong cách cổ điển - Đài phát thanh TELEFUNKEN TV

Kích thước 11 ¾ ”x 7 13/16”.

Tấm thép phẳng có lỗ ở mỗi góc để lắp vít.

Hết hàng

Thể loại: