Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Cáp micrô ống M 803 (TF29, TF39, TF47, TF51, AK-47 MkII, AR-51, AR-70, CU-29, ELA M 260, M16 MkII)

$159.00

Có sẵn trên backorder

Cáp micrô ống M 803 (TF29, TF39, TF47, TF51, AK-47 MkII, AR-51, AR-70, CU-29, ELA M 260, M16 MkII)

$159.00

Có sẵn trên backorder

Cáp micrô dạng ống 803 - XLR 7 chân cho Dòng micrô Alchemy, RFT và ELA M 260. (TF29, TF39, TF47, TF51, AK-47 MkII, AR-51, AR-70, CU-29, ELA M 260, M16 MkII)