Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Giá gắn micrô M 782 (M82, TF11, TF29, TF39, TF47, TF51)

$19.00

Giá gắn micrô trên trống điện thoại TELEFUNKEN M82

4 trong kho

Mã hàng: SHOK-008 DANH MỤC: , , Nhãn:

Giá gắn micrô M 782 (M82, TF11, TF29, TF39, TF47, TF51)

$19.00

Giá gắn micrô trên trống điện thoại TELEFUNKEN M82

4 trong kho

Mã hàng: SHOK-008 DANH MỤC: , , Nhãn:
Mô tả

Giá gắn micrô trên trống điện thoại TELEFUNKEN M82