Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Kẹp micrô M 780 (M80, M81)

$20.00

Kẹp micrô cho TELEFUNKEN M80 & M81 Micrô động

Mã hàng: SHOK-007 DANH MỤC: , , Nhãn:

Kẹp micrô M 780 (M80, M81)

$20.00

Kẹp micrô cho TELEFUNKEN M80 & M81 Micrô động

Mã hàng: SHOK-007 DANH MỤC: , , Nhãn:
Mô tả

Kẹp micrô cho TELEFUNKEN M80 & M81 Micrô động