Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 761 (ELA M 260, M60)

$69.00

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho TELEFUNKEN ELA M 260 [Đường kính 20 mm. Thân micrô]

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 761 (ELA M 260, M60)

$69.00

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho TELEFUNKEN ELA M 260 [Đường kính 20 mm. Thân micrô]

Mô tả

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho TELEFUNKEN ELA M 260 [Đường kính 20 mm. Thân micrô]