Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 760 (ELA M 260, M60)

$69.00

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho ELA M 260 [Đường kính 20 mm. Thân micrô] - Thiết kế lồng bên trong bằng nhựa

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 760 (ELA M 260, M60)

$69.00

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho ELA M 260 [Đường kính 20 mm. Thân micrô] - Thiết kế lồng bên trong bằng nhựa

Mô tả

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho ELA M 260 [Đường kính 20 mm. Thân micrô] - Thiết kế lồng bên trong bằng nhựa