Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 750 (ELA M 251E)

$99.00

Ốp chống sốc đàn hồi cho micrô ELA M 250/251, ELA M 250E / 251E hoặc ELA M 270

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 750 (ELA M 251E)

$99.00

Ốp chống sốc đàn hồi cho micrô ELA M 250/251, ELA M 250E / 251E hoặc ELA M 270

Mô tả

Kẹp giá đỡ chống sốc đàn hồi cho ELA M 250/251, ELA M 250E / 251E, ELA M 270 hoặc các micrô khác có thân micrô đường kính 50mm.