Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 703 (TF11, TF29, TF39, TF47, TF51)

$69.00

Thể loại:

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 703 (TF11, TF29, TF39, TF47, TF51)

$69.00

Thể loại:

Giá đỡ chống sốc đàn hồi có ren cơ sở cho Dòng Micrô Giả kim TF11 FET, TF29 Copperhead, TF39 Copperhead Deluxe, TF47 và TF51