Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 701 (AK-47 MkII, AR-51, AR-70, M16 MkII)

$99.00

Kẹp giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô AK-47 MkII, AR-51, AR-70 hoặc M16 MkII

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 701 (AK-47 MkII, AR-51, AR-70, M16 MkII)

$99.00

Kẹp giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô AK-47 MkII, AR-51, AR-70 hoặc M16 MkII

Mô tả

Kẹp ngàm chống sốc đàn hồi cho AK-47 MkII, AR-51, AR-70, M16 MkII hoặc các loại micro khác có đường kính thân 46mm.