Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 700 (CU-29, M82)

$99.00

Giá đỡ chống sốc đàn hồi có ren cơ sở cho micrô CU-29 Copperhead hoặc M82

1 trong kho

Giá đỡ chống sốc đàn hồi cho micrô M 700 (CU-29, M82)

$99.00

Giá đỡ chống sốc đàn hồi có ren cơ sở cho micrô CU-29 Copperhead hoặc M82

1 trong kho

Mô tả

Giá đỡ chống sốc đàn hồi có ren cơ sở cho CU-29 Copperhead hoặc M82