Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Màu đen đàn hồi cho M 700 & M 701 Shock Mount

$13.00

Chất dẻo cao su đen để thay thế giá đỡ sốc

Màu đen đàn hồi cho M 700 & M 701 Shock Mount

$13.00

Chất dẻo cao su đen để thay thế giá đỡ sốc

Mô tả

(2) Nhựa cao su màu đen để thay thế trong giá đỡ chống sốc M700 & M701 cho micrô dòng RFT.