Bỏ để qua phần nội dung
Quay lại sản phẩm

Ống chân không 6072A (ELA M 251E, TF51, AR-51)

$75.00

Hết hàng

Mã hàng: ỐNG-6072A-TFK Thể loại:

Ống chân không 6072A (ELA M 251E, TF51, AR-51)

$75.00

Hết hàng

Mã hàng: ỐNG-6072A-TFK Thể loại:

Ống chân không 6072A để sử dụng cho micro ELA M 251E, TF51 và AR-51. Đã được thử nghiệm, Burned-In và sàng lọc bởi TELEFUNKEN Elektroakustik.