Bỏ để qua phần nội dung

Bộ âm thanh nổi dòng Diamond

Mỗi Bộ âm thanh nổi dòng Diamond đều bao gồm hai micrô được kết hợp tỉ mỉ và bộ nguồn kép do Mỹ sản xuất trong một hộp đựng có khóa.

Bộ âm thanh nổi dòng Alchemy

Mỗi Bộ âm thanh nổi dòng Alchemy đều bao gồm hai micrô được kết hợp tỉ mỉ và bộ nguồn kép do Mỹ sản xuất trong một hộp đựng có khóa.

Bộ dàn âm thanh nổi màng ngưng tụ nhỏ

Mỗi Bộ âm thanh nổi sê-ri M60 đều bao gồm bộ khuếch đại M60 phù hợp với độ lợi chính xác và một cặp viên nang phù hợp tần số với cáp góc vuông trong một hộp đựng tiện lợi.