Bỏ để qua phần nội dung

Gói đa micrô

Bộ Tri-Mono ELA M 260

Được thiết kế để sử dụng trong kỹ thuật ghi Decca Tree, Bộ Tri-Mono bao gồm ba bộ ELA M 260 phù hợp và hai bộ hình cầu trường khuếch tán khác nhau.

Gói trống động DD4

DD4 Drum Pack bao gồm một M80-SH, hai M81-SH và một M82 với giá đỡ và cáp góc vuông trong một hộp cứng tiện lợi, bền.

Gói trống động DD5

DD5 Drum Pack bao gồm một M80-SH, ba M81-SH và một M82 với ngàm và cáp góc vuông trong một hộp cứng tiện lợi, bền.

Bộ trống DC6

DC6 Drum Pack bao gồm một M80-SH, hai M81-SH, một M82 và một cặp tụ M60 FET phù hợp với ngàm và cáp góc vuông trong một hộp cứng.

Bộ trống DC7

DC7 Drum Pack bao gồm một M80-SH, ba M81-SH, một M82 và một cặp tụ M60 FET phù hợp với ngàm và cáp góc vuông trong một hộp cứng.