Bỏ để qua phần nội dung

M80-WH

M80-WH

M80-WH là biến thể đầu viên nang không dây của M80 Dynamic. Vỏ bọc không dây về mặt giống hệt với tiêu chuẩn M80 và M80-SH và có cùng một bộ ngưng tụ như hiệu suất, hiệu ứng tiệm cận tối thiểu và khả năng loại bỏ phản hồi vượt trội mà người ta mong đợi ở các sản phẩm anh em của nó.

Sản phẩm có cùng một viên nang động, lưới tản nhiệt đầu và biến áp đầu ra, tất cả đều được đóng gói gọn gàng trong một thân viên nang sẵn sàng được kết nối với hệ thống phát không dây mà bạn lựa chọn.

Tương thích với các máy phát sau:

Shure
• Hướng
• UHF-R
• QLXD
• ULXD
• ULX
• PG
• PGX
• SLX
• UR2

Lectrosonics
• Hộ
• HHà

Sony
• UTX-M03

KHÔNG TƯƠNG THÍCH với các máy phát sau:

Shure

  • SLXD
  • BLX
  • GLXD
  • PGXD

Micrô động M80 bổ sung