Bỏ để qua phần nội dung

Dòng micrô ELA M 260

ELA M260

ELA M 260 là một trong những micrô ống ghi âm cổ điển và âm thanh tốt nhất, cung cấp nhiều âm sắc với độ chi tiết và rõ ràng đặc biệt.

Bộ âm thanh nổi ELA M 260

Bộ âm thanh nổi ELA M 260 có hai micrô ELA M 260 được kết hợp tỉ mỉ và bộ nguồn kép tùy chỉnh có khả năng cấp nguồn cho cả hai micrô.

Bộ Tri-Mono ELA M 260

Được thiết kế để sử dụng trong kỹ thuật ghi Decca Tree, Bộ Tri-Mono bao gồm ba bộ ELA M 260 phù hợp và bộ hình cầu trường khuếch tán.