Bỏ để qua phần nội dung

Mẫu âm thanh so sánh giọng hát

VOCALS: Jazz nữ

Xem danh sách phát so sánh giọng hát Jazz nữ trên YouTube trong liên kết bên dưới

Tải xuống các tệp âm thanh multitrack 24 / 48k của giọng ca Jazz nữ tại đây

VOCALS: Nữ dân gian

Xem danh sách phát so sánh giọng hát dân gian nữ trên YouTube trong liên kết bên dưới

Tải xuống các tệp âm thanh multitrack 24 / 48k của Giọng hát dân gian nữ tại đây

VOCALS: Nam Jazz

Xem danh sách phát so sánh giọng hát Jazz nam trên YouTube trong liên kết bên dưới

Tải xuống các tệp âm thanh multitrack 24 / 48k của Giọng ca Jazz Nam tại đây

Giọng hát: Nam Rock

Xem danh sách phát so sánh giọng nam rock trên YouTube trong liên kết bên dưới

Tải xuống các tệp âm thanh multitrack 24 / 48k của Giọng ca Rock Nam tại đây

VOCALS: Nam R&B Soul

Xem danh sách phát so sánh giọng hát nam R&B Soul trên YouTube trong liên kết bên dưới

Tải xuống các tệp âm thanh multitrack 24 / 48k của Male R&B Soul Vocal tại đây

VOCALS: Nam Pop Rock

Xem danh sách phát so sánh giọng ca Pop Rock nam trên YouTube trong liên kết bên dưới

Tải xuống các tệp âm thanh đa nhạc phim 24 / 48k của Nam Pop Rock Vocal tại đây

VOCALS: Nam Pop

Xem danh sách phát so sánh giọng hát pop nam trên YouTube trong liên kết bên dưới

Tải xuống các tệp âm thanh multitrack 24 / 48k của Giọng ca Pop nam tại đây