עבור לתוכן

זוגות פרופיל נמוך של GAK

כבלי המיקרופון של GAK האמריקניים תוכננו להשיג שידור קולי מפורט של אותות סאונד ליישומי הקלטה אולפניים, בימתיים ושטחיים במערכת ערוץ כפול קומפקטי בפרופיל נמוך.